Mir sichen

suche

Allgemeine Informationen

118986

Beschreibung

e léiwe Mënsch deen 5 Deeg an der Woch (zirka 40 Stonnen) enger hëllefsbedürfteger Persoun zur Säit wëllt stoën (och Botzen a Kachen).

Engageons auxilliaire familliale pour personne dépendante (40 hrs/ sem.).

Suchen Hilfskraft für Haushalt/Küche und Krankenunterstützung (40 Stden/Woche).

Das könnte Sie auch interessieren

Alle anzeigen